Informatie Stichting ProActief Nepal

Stichting ProActief Nepal (SPN) heeft een ANBI-status. Op deze pagina vind je alle informatie die hiervoor van belang is.

Naam: Stichting ProActief Nepal (SPN)

Adres: van Lawick van Pabststraat 35, 6814 HA Arnhem, Nederland
E-mail adres: marijkebeers@upcmail.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 614 256 068

Rekeningnummer: NL66 TRIO 0379 3470 32
Bic/Swift code: TRIONL2U
Registratienummers: KVK 72170905 – RSIN 859014435

Rechtspersonen: stichting

Bestuurssamenstelling:
Erik Pijs – voorzitter
Marijke Beers – secretaris
Rob Boersbroek – penningmeester
Margreet Weide – fondsenwerving

 

 

 

 

Doelstelling: 

Stichting ProActief Nepal (SPN) wil bijdragen om de bevolking van Nepal vooruit te helpen op het gebied van educatie, wonen, gezondheidszorg, community building en werk en inkomen. De hulpvraag moet uit Nepal komen en de geboden hulp moet de zelfstandigheid vergroten.

Beloningsbeleid: 

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alle  gemaakte kosten worden door de bestuursleden zelf gedragen. 100% van de donaties gaat naar de projecten.

 

Jaarverslag

Financeel jaarverslag

Beleidsplan – Statuten – Privacyverklaring

SPN kent als stichting een beleidsplan, statuten en een privacyverklaring waarin onder meer de doelstellingen van de stichting zijn opgenomen. Je kunt hier lezen hoe het bestuur is ingericht en op welke manier leden van de bestuursorganen gekozen en benoemd worden. Ook kun je hier inzien hoe wij omgaan met je gegevens wanneer je je  aanmeldt voor de nieuwsbrief of een donatie doet voor een van onze projecten.

My title